ཚོང་ར དུས་བཅད སྐད་འཇོག བརྟག་དཔྱད དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ དྲ་ཚིགས་མཉམ་སྤྱོད། རྩེར་ལོག
བཤེར་འཚོལ 中文 བོད་ཡིག English 日本語
དེ་བས་མང་བ
བཤམས་སྟོན་ཁང་
བཤམས་སྟོན་རོལ་མྱོང
དེ་བས་མང་བ
གསར་འགྱུར
དེ་བས་མང་བ
ཚོང་ར